58A Trung Kính, Cầu Giấy, Hà nội

Thời gian kết thúc bình chọn

Ngày
Giờ
Phút
Giây

TOP BÌNH CHỌN vòng 01

THE CHANGE (Sự thay đổi) - Mùa 2 mong muốn phát động chương trình nhằm hướng đến mọi lứa tuổi, để cùng xây dựng cộng đồng khỏe mạnh hơn

bài dự thi cá nhân phần 01 - VÒNG 01

THE CHANGE (Sự thay đổi) - Mùa 2 mong muốn phát động chương trình nhằm hướng đến mọi lứa tuổi, để cùng xây dựng cộng đồng khỏe mạnh hơn

Lối sống lành mạnh thật tuyệt vời!

Thí sinh: Daneil Dobrev - MS: 005

Vượt qua giới hạn của chính mình!

Thí sinh: Nguyễn Sơn Lâm - MS: 003

Khỏe mạnh để tận hưởng cuộc sống

Thí sinh: Viết Linh - MS: 010

Thất bại hôm nay là động lực ngày mai

Thí sinh: Bế Thị Băng - MS: 002

Phụ nữ không chỉ là đóa hoa đẹp!

Thí sinh: Đỗ Trúc Ly - MS: 006

Yoga đã thay đổi tôi

Thí sinh: Master Thắm Phạm - MS: 008

Hãy tập luyện bằng cả tâm hồn!

Thí sinh: Hana Giang Anh - MS: 007

Nghiêm khắc với chính mình

Thí sinh: Ngô Minh Hiếu - MS: 004

“Truyền lửa” sức khỏe tới mọi người

Thí sinh: Phạm Thị Quỳnh Trang - MS: 001

Không gì là không thể

Thí sinh: Đào Tuyết - MS: 009

bài dự thi tập thể
(tổ chức, doanh nghiệp,...) PHẦN 01 - VÒNG 01

THE CHANGE (Sự thay đổi) - Mùa 2 mong muốn phát động chương trình nhằm hướng đến mọi lứa tuổi, để cùng xây dựng cộng đồng khỏe mạnh hơn

bài dự thi cá nhân phần 02 - VÒNG 01

THE CHANGE (Sự thay đổi) - Mùa 2 mong muốn phát động chương trình nhằm hướng đến mọi lứa tuổi, để cùng xây dựng cộng đồng khỏe mạnh hơn

Sức khỏe vốn là thứ quý giá nhất

Thí sinh: Vũ Lê Nguyên - MS: 171

Sức khỏe vốn là thứ quý giá nhất

Thí sinh: Hà Phương Thảo - MS: 180

Sức khỏe vốn là thứ quý giá nhất

Thí sinh: Đỗ Mai Lan - MS: 151

Sức khỏe vốn là thứ quý giá nhất

Thí sinh: Nguyễn Huyền Trang - MS: 168

Sức khỏe vốn là thứ quý giá nhất

Thí sinh: Nguyễn Minh Nguyệt - MS: 169

Sức khỏe vốn là thứ quý giá nhất

Thí sinh: Dương Kiều Trinh - MS: 182

bài dự thi tập thể
(tổ chức, doanh nghiệp,...) PHẦN 02 - VÒNG 01

THE CHANGE (Sự thay đổi) - Mùa 2 mong muốn phát động chương trình nhằm hướng đến mọi lứa tuổi, để cùng xây dựng cộng đồng khỏe mạnh hơn

bài dự thi tập thể
(tổ chức, doanh nghiệp,...) PHẦN 03 - VÒNG 01

THE CHANGE (Sự thay đổi) - Mùa 2 mong muốn phát động chương trình nhằm hướng đến mọi lứa tuổi, để cùng xây dựng cộng đồng khỏe mạnh hơn

Dự án truyền thông

THE CHANGE (Sự thay đổi) - Mùa 2 mong muốn phát động chương trình nhằm hướng đến mọi lứa tuổi, để cùng xây dựng cộng đồng khỏe mạnh hơn