58A Trung Kính, Cầu Giấy, Hà nội

Thời gian kết thúc bình chọn

Ngày
Giờ
Phút
Giây

TOP BÌNH CHỌN vòng 02

THE CHANGE (Sự thay đổi) - Mùa 2 mong muốn phát động chương trình nhằm hướng đến mọi lứa tuổi, để cùng xây dựng cộng đồng khỏe mạnh hơn

bài dự thi cá nhân phần 01 - VÒNG 02

THE CHANGE (Sự thay đổi) - Mùa 2 mong muốn phát động chương trình nhằm hướng đến mọi lứa tuổi, để cùng xây dựng cộng đồng khỏe mạnh hơn

Thay đổi để làm chủ cuộc đời

Thí sinh: Saleem Hammad - MS: 012

Có sức khỏe là có tất cả

Thí sinh: Phương Nguyễn - MS: 020

Thay đổi để tìm ý nghĩa cuộc đời

Thí sinh: Lưu Kỳ Hương - MS: 018

Thay đổi để nắm bắt cơ hội

Thí sinh: Đồng Văn Hùng - MS: 011

Bước ra vùng an toàn

Thí sinh: Phương Mỹ Chi - MS: 019

Chiến binh khát khao thay đổi

Thí sinh: Han Sara - MS: 015

Hãy theo đuổi đam mê

Thí sinh: Ngô Xuân Hải - MS: 017

Thay đổi để sống có trách nhiệm

Thí sinh: NTK Hà Duy - MS: 013

Tập luyện để tự tin

Thí sinh: Phương Thúy - MS: 014

Thay đổi để có 2 cuộc đời

Thí sinh: Nguyễn Thị Diệu Hạnh - MS: 016

bài dự thi tập thể
(tổ chức, doanh nghiệp,...) PHẦN 01 - VÒNG 02

THE CHANGE (Sự thay đổi) - Mùa 2 mong muốn phát động chương trình nhằm hướng đến mọi lứa tuổi, để cùng xây dựng cộng đồng khỏe mạnh hơn

bài dự thi cá nhân phần 02 - VÒNG 02

THE CHANGE (Sự thay đổi) - Mùa 2 mong muốn phát động chương trình nhằm hướng đến mọi lứa tuổi, để cùng xây dựng cộng đồng khỏe mạnh hơn

Sức khỏe vốn là thứ quý giá nhất

Thí sinh: Đỗ Mai Lan - MS: 151

Sức khỏe vốn là thứ quý giá nhất

Thí sinh: Hà Phương Thảo - MS: 180

Sức khỏe vốn là thứ quý giá nhất

Thí sinh: Dương Kiều Trinh - MS: 182

Sức khỏe vốn là thứ quý giá nhất

Thí sinh: Vũ Lê Nguyên - MS: 171

Sức khỏe vốn là thứ quý giá nhất

Thí sinh: Nguyễn Minh Nguyệt - MS: 169

Sức khỏe vốn là thứ quý giá nhất

Thí sinh: Nguyễn Huyền Trang - MS: 168

bài dự thi tập thể
(tổ chức, doanh nghiệp,...) PHẦN 02 - VÒNG 02

THE CHANGE (Sự thay đổi) - Mùa 2 mong muốn phát động chương trình nhằm hướng đến mọi lứa tuổi, để cùng xây dựng cộng đồng khỏe mạnh hơn

bài dự thi tập thể
(tổ chức, doanh nghiệp,...) PHẦN 03 - VÒNG 02

THE CHANGE (Sự thay đổi) - Mùa 2 mong muốn phát động chương trình nhằm hướng đến mọi lứa tuổi, để cùng xây dựng cộng đồng khỏe mạnh hơn

Dự án truyền thông

THE CHANGE (Sự thay đổi) - Mùa 2 mong muốn phát động chương trình nhằm hướng đến mọi lứa tuổi, để cùng xây dựng cộng đồng khỏe mạnh hơn